cropped-je-vid-acc8an-kopia.jpeg

Jag heter Jenny Edvardsson och är utbildad lärare i svenska, historia och svenska som andraspråk inom SFI. Jag har arbetat i skolans värld sedan slutet av 1990-talet. Först som lärare, sedan som skolledare, därefter som lärare/förstelärare och nu som adjunkt i utbildningsvetenskap vid Högskolan Kristianstad.

Förutom att arbeta som lärare har jag de senaste åren föreläst, skrivit böcker och tagit fram lärarhandledningar till olika barn- och ungdomsböcker, då inom mitt företag JE Education. Jag har även modererat litteratur- och författarsamtal.

/Jenny Edvardsson