cropped-je-vid-acc8an-kopia.jpeg

Jag heter Jenny Edvardsson och är utbildad lärare i svenska och historia. Jag har arbetat i skolans värld sedan slutet av 1990-talet. Först som lärare, sedan som skolledare och numera som lärare/förstelärare igen. Under läsåret 2016/2017 har jag varit handledare inom Läslyftet och de två modulerna Språk- och kunskapsutvecklande arbete och Språk i yrkesämnen.

Förutom att arbeta som lärare har jag de senaste åren föreläst och skrivit böcker, då inom mitt företag JE Education.

/Jenny Edvardsson