cropped-je-vid-acc8an-kopia.jpeg

Jag heter Jenny Edvardsson och är utbildad lärare i svenska, historia och svenska som andraspråk inom SFI. Jag har arbetat i skolans värld sedan slutet av 1990-talet. Först som lärare, sedan som skolledare och numera som lärare/förstelärare igen. Under läsåret 2016/2017 var jag handledare inom Läslyftet och de två modulerna Språk- och kunskapsutvecklande arbete och Språk i yrkesämnen. Under 2017 och 2018 satt jag med i Läsdelegationens referensgrupp för skola och bibliotek.

Förutom att arbeta som lärare har jag de senaste åren föreläst, skrivit böcker och tagit fram lärarhandledningar till olika barn- och ungdomsböcker, då inom mitt företag JE Education.

/Jenny Edvardsson