cropped-je-vid-acc8an-kopia.jpeg

Jag heter Jenny Edvardsson och är utbildad lärare i svenska, historia och svenska som andraspråk inom SFI. Jag har arbetat i skolans värld sedan slutet av 1990-talet. Först som lärare, sedan som skolledare, därefter som lärare/förstelärare och nu som adjunkt i utbildningsvetenskap vid Högskolan Kristianstad. Från och med hösten 2022 kommer jag att arbeta som adjunkt på deltid för att parallellt med mitt arbete forska. Forskningen handlar om skönlitteratur som didaktiskt verktyg i naturvetenskapsundervisningen.

Förutom att arbeta som lärare har jag de senaste åren föreläst och skrivit läromedel för gymnasiet, kurslitteratur för högskola och universitet och lärarhandledningar till olika barn- och ungdomsböcker, då inom mitt företag JE Education. Jag har även modererat litteratur- och författarsamtal, bland annat på Bokmässan i Göteborg.

/Jenny Edvardsson