Metafor 1

Våren 2017 gavs Metafor. Svenska 1 för gymnasiet ut på Gleerups.

Metafor

Det är ett läromedel som finns som tryckt och digital bok. Boken bygger på de teorier och den forskning som finns omnämnd i Mötet med texten. I läromedlet är text och läsning i fokus. Eleverna får läsa olika texter och ta del av hur texttyper byggs upp, men också hur olika strategier och samtalsmodeller kan användas för att fördjupa förståelsen. I varje kapitel finns läs- och skrivmallar, guider, kamratrespons- och självskattningsformulär. Guiderna och mallarna fungerar utmärkt som stöd för elevens arbete och som repetition efter varje moment. Kamratresponsen och självskattningen tränar förmågan att granska eget och andras arbete.

Under 2018 kommer Metafor. Svenska 2 för gymnasiet förhoppningsvis att bli klar.