Metafor 1

Våren 2017 gavs Metafor. Svenska 1 för gymnasiet ut på Gleerups.

Metafor

Det är ett läromedel som finns som tryckt och digital bok. Boken bygger på de teorier och den forskning som finns omnämnd i Mötet med texten. I läromedlet är text och läsning i fokus. Eleverna får läsa olika texter och ta del av hur texttyper byggs upp, men också hur olika strategier och samtalsmodeller kan användas för att fördjupa förståelsen. I varje kapitel finns läs- och skrivmallar, guider, kamratrespons- och självskattningsformulär. Guiderna och mallarna fungerar utmärkt som stöd för elevens arbete och som repetition efter varje moment. Kamratresponsen och självskattningen tränar förmågan att granska eget och andras arbete.