Från och med hösten 2017 erbjuder jag fortbildningspaket, som bygger på flera träffar under en termin eller ett läsår. Det ena paketet utgår från min bok Mötet med texten. Inkluderande läsundervisning. Här är det texten och läsningen som är i fokus. Vi arbetar tillsammans med skönlitteratur, sakprosa och digitala texter. Forskning och teori varvas med konkreta exempel och praktiska övningar.

Det andra paketet utgår ifrån svenskämnets aktiviteter läsa, tala/samtala och skriva. Varje aktivitet berörs vid ett tillfälle och även här varvas teori och forskning med konkreta exempel och praktiska övningar.

Är du intresserad av att veta mer om paketen Mötet med texten och Läsa, tala, skriva får du gärna höra av dig. Mina kontaktuppgifter hittar du under fliken Kontakt.