En faktabok för barn!

Vildhästar är hästar som lever i det vilda och som människan aldrig lyckats tämja. Vilka olika sorters vildhästar har funnits och finns kvar idag? Lär dig mer om tarpanen, mustangen, brumbyn och den namibiska vildhästen. Kan vildhästar vara farliga? Och var i världen kan vi hitta dem?

Det visste du inte om vildhästar
Du kan läsa mer om boken här, https://www.bokforlagethedvig.se/bocker/288633/det-visste-du-inte-om-vildhastar/