Utbildning (i urval)

 • Gymnasielärarprogrammet svenska/historia
 • Rektorsprogrammet
 • Magisterexamen i Utbildningsledarskap
 • Magisterexamen i Litteraturvetenskap
 • Filosofiemagister i historia
 • Barn- och ungdomslitteratur
 • Digital extra – kurs om digital teknik och e-learning
 • Flippat klassrum – 2komma5
 • Bedömning och betyg – Skolverket och Karlstads universitet
 • Lärande utvärdering: en förutsättning för framgångsrika projekt – Högskolan Kristianstad
 • Organisation och lärande – Högskolan Kristianstad
 • Svenska som andraspråk 1-30 – Högskolan Väst