Tillsammans med Barbro Bruce har jag skrivit boken Språkdidaktik för yrkeslärare – utmaningar och möjligheter. Detta är en bok som kan läsas av verksamma och blivande yrkeslärare men även av andra lärare och skolledare som arbetar med yrkesutbildning. Boken lämpar sig väl för kollegial fortbildning, inte minst genom de exempel och diskussionsfrågor som finns i det avslutande kapitlet.

Boken handlar om språkdidaktik och hur man som lärare kan arbeta för att skapa en språkligt tillgänglig undervisning.