Den försvunna staven är första delen i serien Axels historiska mysterier. Serien kommer att innehålla flera delar som utspelar sig under historisk tid, där arkeologen Axel är den sammanhållande länken. Böckerna är skönlitterära men innehåller begrepp som tillhör den historiska tid som de olika delarna skildrar. De är rikt illustrerade av Filippo Vanzo.

Den försvunna staven utspelar sig under vendeltiden (järnåldern) och här får man följa syskonen Loke och Embla. Du kan läsa mer om boken här, https://www.bokforlagethedvig.se/bocker/291644/den-forsvunna-staven/