Under de senaste åren har jag fått möjlighet att hålla föreläsningar och workshop både i Sverige och utomlands. Jag har föreläst på skolmässor som Skolforum, SETT, SETT Syd, Mittlärande och BETT.

SETT 2015

Jag har fått flera uppdrag på skolor och i kommuner runt om i Sverige, ibland i form av föreläsningar och ibland i form av föreläsningar och efterföljande workshop.

 

Innehåll i föreläsningar/workshop

De områden jag föreläser om och håller workshop i är bl a lässtrategier och läsning, boksamtal med äldre elever, inkluderande undervisning, skolutveckling kopplat till IKT samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Jag ser alltid till att anpassa innehållet till den målgrupp och de önskemål som finns.

 

Respons på mina föreläsningar och workshop

Efter alla mina föreläsningar och workshop försöker jag göra utvärderingar. Jag vill veta hur de som lyssnat på mig upplever min föreläsning/workshop. Så här stod det exempelvis i en utvärdering som jag gjorde på SETT Syd.

”Bästa föreläsningen hittills, på båda dagarna!”

”Användbart och inspirerande oavsett vilken roll du har i skolan. Tydlig presentation med bra start och slut!”

Så här skrev lärare och handledare inom Läslyftet efter att jag föreläst om språkutvecklande arbete:

”Jenny är kunnig och varm och har hållit en mycket god presentation med flera tydliga och konkreta tips.”

”Stort tack för en inspirerande och lärorik föreläsning!”

”Proffsig blandning av exempel och didaktiska val.”

Petra Svensson, som arbetar på Skolporten, skrev så här efter att ha anlitat mig som föreläsare på en förstelärarkonferens våren 2017:

”Jag har under ett antal år i Skolportens regi anordnat konferenser som riktar sig till förstelärare. På en av de här konferenserna anlitade jag Jenny att hålla en föreläsning med fokus på hur man arbetar språkutvecklande i klassrummet. På förstelärarkonferenserna har man som föreläsare en krävande publik. Förstelärare är intresserade av skolutveckling och har redan mycket kunskaper och erfarenheter i bagaget – Jenny höll en mycket uppskattad föreläsning och hamnade på 4,1 i snitt på en skala mellan 1-5.”

Skulle du vara intresserad av att anlita mig för en föreläsning eller workshop får du gärna höra av dig. Mina kontaktuppgifter finns under fliken Kontakt.

 

Fortbildningspaket

Från och med hösten 2017 erbjuder jag fortbildningspaket, som bygger på flera träffar under en termin eller ett läsår. Det ena paketet utgår från min bok Mötet med texten. Inkluderande läsundervisning. Här är det texten och läsningen som är i fokus. Vi arbetar tillsammans med skönlitteratur, sakprosa och digitala texter. Forskning och teori varvas med konkreta exempel och praktiska övningar.

Det andra paketet utgår ifrån svenskämnets aktiviteter läsa, tala/samtala och skriva. Varje aktivitet berörs vid ett tillfälle och även här varvas teori och forskning med konkreta exempel och praktiska övningar.

Är du intresserad av att veta mer om paketen Mötet med texten och Läsa, tala, skriva får du gärna höra av dig. Mina kontaktuppgifter hittar du under fliken Kontakt.