Jag har under en tid fått möjlighet att arbeta med olika uppdrag. Sedan hösten 2015 med som en av representanterna i Lärarförbundets centrala referensorgan Gymnasieskola.

Jag skriver lektionsförslag till LL-förlaget, som är en del av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), recensioner till Svensklärarföreningens tidskrift Svenskläraren och då och då krönikor och texter till tidskriften Datorn i utbildningen.

Våren 2017 valdes jag in i Svensklärarföreningens styrelse och jag administrerar bland annat föreningens Facebook-grupp Svensklärarna och är en av föreningens representanter i Nordspråk.

Våren 2017 utsågs jag också till en av representanterna i Läsdelegationens referensgrupp för skola och skol- och folkbibliotek.

Från den 1 juli 2017 sitter jag med i ledningen för Guldäpplet. Guldäpplet är ett lärarpris som delas ut av stiftelsen Yngve Lindbergs Minne.

Sedan hösten 2017 skriver jag recensioner och artiklar till nättidskriften Bazar masarin som fokuserar på barn- och ungdomslitteratur.

Under 2016 och 2017 satt jag med i Skolverkets ämnesreferensgrupp för svenska/svenska som andraspråk fokus digital kompetens.