Jag har under en tid fått möjlighet att arbeta med olika uppdrag. Från 2015-2019 var jag  en av representanterna i Lärarförbundets centrala referensorgan Gymnasieskola.

Jag skriver lektionsförslag till LL-förlaget, som är en del av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), till Bonnier Carlsen, Bokförlaget Hedvig, Bokförlaget Opal/Vox by Opal och till En bok för alla. Jag skriver recensioner till Svensklärarföreningens tidskrift Svenskläraren och då och då krönikor och texter till tidskriften Datorn i utbildningen och Kristianstadsbladet. Sedan ett par år tillbaka skriver jag även om barn- och ungdomslitteratur i nättidskriften Bazar Masarin.

Våren 2017 valdes jag in i Svensklärarföreningens styrelse och jag administrerar bland annat föreningens Facebook-grupp Svensklärarna och är en av föreningens representanter i Nordspråk.

Våren 2017 utsågs jag också till en av representanterna i Läsdelegationens referensgrupp för skola och skol- och folkbibliotek.

Från den 1 juli 2017 sitter jag med i ledningen för Guldäpplet. Guldäpplet är ett lärarpris som delas ut av stiftelsen Yngve Lindbergs Minne.

Sedan hösten 2018 är jag med i den grupp som tar fram bidrag till den svenska Honour List. Bidragen utgör sedan en del av IBBY:s Honour List. Våren 2019 valdes jag in i IBBY:s svenska styrelse.

Under 2016 och 2017 satt jag med i Skolverkets ämnesreferensgrupp för svenska/svenska som andraspråk fokus digital kompetens.