Jag har under en tid fått möjlighet att arbeta med olika uppdrag. Från 2015-2019 var jag  en av representanterna i Lärarförbundets centrala referensorgan Gymnasieskola.

Jag skriver lektionsförslag till LL-förlaget, som är en del av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), till Bonnier Carlsen, Bokförlaget Hedvig och till En bok för alla. Jag skriver recensioner till Svensklärarföreningens tidskrift Svenskläraren och då och då krönikor och texter till tidskriften Datorn i utbildningen och Kristianstadsbladet. Sedan ett par år tillbaka skriver jag även om barn- och ungdomslitteratur i nättidskriften Bazar Masarin.

Våren 2017 valdes jag in i Svensklärarföreningens styrelse och jag administrerar bland annat föreningens Facebook-grupp Svensklärarna och är en av föreningens representanter i Nordspråk.

Våren 2017 utsågs jag också till en av representanterna i Läsdelegationens referensgrupp för skola och skol- och folkbibliotek.

Från den 1 juli 2017 sitter jag med i ledningen för Guldäpplet. Guldäpplet är ett lärarpris som delas ut av stiftelsen Yngve Lindbergs Minne.

Sedan hösten 2018 är jag med i den grupp som tar fram bidrag till den svenska Honour List. Bidragen utgör sedan en del av IBBY:s Honour List. Våren 2019 valdes jag in i IBBY:s svenska styrelse.

Under 2016 och 2017 satt jag med i Skolverkets ämnesreferensgrupp för svenska/svenska som andraspråk fokus digital kompetens.