Jag är legitimerad lärare i svenska och historia för åk 7-9 och gymnasiet. Jag är också behörig att undervisa inom SFI. Under åren 2014-2020 arbetade jag på Wendesgymnasiet i Kristianstad, där jag förutom undervisning hade en förstelärartjänst inriktning svenska, språkutveckling och digital teknik. JE april 2018

Sedan 2020 arbetar jag på lärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad och från och med hösten 2022 är jag deltidsdoktorand inom pedagogiskt arbete.

Utöver min lärartjänst har jag företaget JE Education som erbjuder utbildningar och skrivtjänst. Jag föreläser och håller workshop för pedagoger och bibliotekspersonal. Jag skriver böcker, lärarhandledningar och modererar litteratursamtal.