Jag är legitimerad lärare i svenska och historia för åk 7-9 och gymnasiet. Jag är också behörig att undervisa inom SFI. Sedan 2014 arbetar jag på Wendesgymnasiet i Kristianstad, där jag förutom undervisning har en förstelärartjänst inriktning svenska, språkutveckling och digital teknik. JE april 2018

Utöver min lärartjänst har jag företaget JE Education som erbjuder utbildningar och skrivtjänst. Jag föreläser och håller workshop för pedagoger och bibliotekspersonal. Jag skriver lärarhandledningar och modererar litteratursamtal.