De senaste åren har jag börjat skriva böcker. Jag skriver läromedel i svenska för gymnasiet på Gleerups förlag (Metafor 1 och Metafor 2) och har på Lärarförlaget skrivit en bok om text och läsning (Mötet med texten. Inkluderande läsundervisning). Under 2017 medverkade jag i en alfabetsbok, utgiven på Idus förlag samt skrev en del av en lärarhandledning till antologin Jag ska börja skolan från En bok för alla. Februari 2018 blev boken Digitalisering, literacy och multimodalitet klar och finns nu i Studentlitteraturs utgivning. Anna-Lena Godhe, Petra Magnusson och jag står bakom den. Sommaren 2019 gavs Läsa och samtala om skönlitteratur – med digitala verktyg ut. Min senaste bok är en guide utgiven på Nypon förlag. Den heter Guide till boksamtal med ovana läsare.