De senaste åren har jag börjat skriva böcker. Jag skriver läromedel i svenska för gymnasiet på Gleerups förlag och har på Lärarförlaget skrivit en bok om text och läsning. Under 2017 har jag också medverkat i en alfabetsbok, utgiven på Idus förlag samt tillsammans med några andra skrivit en lärarhandledning till antologin Jag ska börja skolan från En bok för alla.

 

Mötet med texten. Inkluderande läsundervisning

Boken Mötet med texten. Inkluderande läsundervisning gavs under 2016 ut på Lärarförlaget.

Mötet med texten

Mötet med texten handlar om hur man som lärare på grundskolan, gymnasieskolan eller inom vuxenutbildning/SFI kan arbeta med text och läsning i klassrummet. Relevant forskning och teori knyts samman med praktiska exempel. I boken betonas det inkluderande perspektivet och flera exempel ges på hur man som lärare kan skapa en undervisning där alla elever kan delta och vara delaktiga. Boken har mottagits positivt. BTJ skriver så här:

”Boken ger konkreta tips och presenterar olika modeller, med autentiska och illustrerande exempel. Teori och praktik kombineras och ger inspirerande förslag på hur en inkluderande läsundervisning kan utföras…” (Catarina Economou, nr 6 2017).

I sociala medier kan man om boken läsa:

”Läser, känner igen mig och inspireras som alltid av @jennypawendes.” (Helena Jeppsson på Twitter).

”Allt det viktiga som lärare i textpedagogiska sammanhang behöver finns här. Rekommenderar varm den här boken!” (Margareta Öhman, Facebook)

”Mötet med texten av Jenny Edvardsson är fortbildningsboken som ger dig som lärare en mängd redskap samt praktiska exempel på hur du som lärare ska kunna förändra din undervisning, så att eleverna kan ta till sig texter i alla dess former. Med flera av dessa anpassningar ger du eleverna de bästa förutsättningar att utveckla sina kunskaper i skolans alla ämnen.” (Charlotte Karlsson, Facebook)

 

Metafor

Våren 2017 gavs Metafor. Svenska 1 för gymnasiet ut på Gleerups.

Metafor

Det är ett läromedel som finns som tryckt och digital bok. Boken bygger på de teorier och den forskning som finns omnämnd i Mötet med texten. I läromedlet är text och läsning i fokus. Eleverna får läsa olika texter och ta del av hur texttyper byggs upp, men också hur olika strategier och samtalsmodeller kan användas för att fördjupa förståelsen. I varje kapitel finns läs- och skrivmallar, guider, kamratrespons- och självskattningsformulär. Guiderna och mallarna fungerar utmärkt som stöd för elevens arbete och som repetition efter varje moment. Kamratresponsen och självskattningen tränar förmågan att granska eget och andras arbete.

Under 2018 kommer Metafor. Svenska 2 för gymnasiet förhoppningsvis att bli klar.

 

De magiska tjugonio – en bokstavsvärld

De magiska tjugonio – en bokstavsvärld är en alfabetsbok skapad av 29 författare och 29 illustratörer. Jag har skrivit texten till bokstaven H. Texten är på rim och handlar om allt det som finns gömt i Helenas hår.

De magiska 29 framsida

 

Lärarhandledning till Jag ska börja skolan – en antologi

Vi är fyra lärare som tillsammans arbetat med att ta fram lärarmaterial till antologin Jag ska börja skolan. Materialet är gratis att använda och finns att hämta på förlagets hemsida, Lärarhandledning.

Jag ska börja skolan lärarmaterial