De senaste åren har jag börjat skriva böcker. Jag skriver läromedel i svenska för gymnasiet på Gleerups förlag (Metafor 1 och Metafor 2) och har på Lärarförlaget skrivit en bok om text och läsning (Mötet med texten. Inkluderande läsundervisning). Under 2017 medverkade jag i en alfabetsbok, utgiven på Idus förlag samt skrev en del av en lärarhandledning till antologin Jag ska börja skolan från En bok för alla. Februari 2018 blev boken Digitalisering, literacy och multimodalitet klar och finns nu i Studentlitteraturs utgivning. Anna-Lena Godhe, Petra Magnusson och jag står bakom den. Min senaste bok har titeln Läsa och samtala om skönlitteratur – med digitala verktyg och gavs ut sommaren 2019.