Under de senaste åren har jag skrivit flera böcker. Jag har skrivit en läromedelsserie i svenska för gymnasiet på Gleerups förlag – Metafor 1, Metafor 2 och Metafor 3. Jag har skrivit flera handböcker/kurslitteratur om läsning. På Lärarförlaget finns Mötet med texten. Inkluderande läsundervisning. På Studentlitteratur hittar man Läsa och samtala om skönlitteratur – med digitala verktyg och Digital kompetens i svenskundervisningen. Klassrumsnära exempel. På Vilja och Nypon förlag finns Guide till boksamtal med ovana läsare, Guide till boksamtal med digitala verktyg och Guide till att läsa och skriva poesi.

Tillsammans med Anna-Lena Godhe och Petra Magnusson har jag skrivit Digitalisering, literacy och multimodalitet, utgiven på Gleerups förlag och tillsammans med Anna-Karin Svensson har jag skrivit ett kapitel i boken Från sårbarhet till hållbarhet i lärande och undervisning.

Under 2017 medverkade jag i en alfabetsbok, utgiven på Idus förlag samt skrev en del av en lärarhandledning till antologin Jag ska börja skolan från En bok för alla.

2021 debuterade jag som barnboksförfattare med faktaboken Det visste du inte om vildhästar och 2022 kom den skönlitterära barnboken Den försvunna staven.