Boken Mötet med texten. Inkluderande läsundervisning gavs under 2016 ut på Lärarförlaget.

Mötet med texten

Mötet med texten handlar om hur man som lärare på grundskolan, gymnasieskolan eller inom vuxenutbildning/SFI kan arbeta med text och läsning i klassrummet. Relevant forskning och teori knyts samman med praktiska exempel. I boken betonas det inkluderande perspektivet och flera exempel ges på hur man som lärare kan skapa en undervisning där alla elever kan delta och vara delaktiga. Boken har mottagits positivt. BTJ skriver så här:

”Boken ger konkreta tips och presenterar olika modeller, med autentiska och illustrerande exempel. Teori och praktik kombineras och ger inspirerande förslag på hur en inkluderande läsundervisning kan utföras…” (Catarina Economou, nr 6 2017).

I sociala medier kan man om boken läsa:

”Läser, känner igen mig och inspireras som alltid av @jennypawendes.” (Helena Jeppsson på Twitter).

”Allt det viktiga som lärare i textpedagogiska sammanhang behöver finns här. Rekommenderar varm den här boken!” (Margareta Öhman, Facebook)

”Mötet med texten av Jenny Edvardsson är fortbildningsboken som ger dig som lärare en mängd redskap samt praktiska exempel på hur du som lärare ska kunna förändra din undervisning, så att eleverna kan ta till sig texter i alla dess former. Med flera av dessa anpassningar ger du eleverna de bästa förutsättningar att utveckla sina kunskaper i skolans alla ämnen.” (Charlotte Karlsson, Facebook)