Vill du veta mer om boken? Klicka HÄR.

I boken diskuteras digital kompetens. Vad är digital kompetens? Hur ska den definieras och hur påverkar den min undervisning? Vad kan jag som lärare göra för att få mina elever att bli digitalt kompetenta? Det är några av de frågor som boken berör.

I Digital kompetens i svenskundervisningen utgår jag från ett språkutvecklande förhållningssätt och visar hur man kan arbeta med de olika aspekter som finns i svenskämnet och samtidigt utveckla elevernas digitala kompetens. Boken ger flera konkreta nedslag från klassrummet och innehåller uppgifter, förslag på genomförande och aktiviteter som på olika sätt utvecklar elevernas digitala förmågor samtidigt som språket och ämnesinnehållet utvecklas.

Våren 2020 fick undervisningen på gymnasiet och vuxenutbildningen genomföras på distans. Jag var då inne i slutskedet av min bok Digital kompetens i svenskundervisningen. Då jag själv fått ställa om till distansundervisning valde jag att komplettera med ett kapitel om just detta. Sist i boken finns kapitlet och i detta delar jag med mig av utmaningar och möjligheter med en undervisning som sker på distans.