9789144117362

Denna bok handlar om digitaliseringens betydelse för undervisningen. Vad innebär digitaliseringen i skolan? Hur kan den bli en del av elevernas literacyutveckling? Och vad kan de ökade möjligheterna att uttrycka sig multimodalt betyda för elevernas lärande och lärarens undervisning? Det är några av de frågor som diskuteras. Konkreta undervisningssituationer, utifrån ämnena svenska och historia på gymnasiet, blir utgångspunkt för resonemang och kopplas samman med teorier kring mänsklig kommunikation, lärande och undervisning.

Digitalisering, literacy och multimodalitet vänder sig till en bred grupp av lärare och lärarstudenter med intresse för digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Ett smakprov finns att läsa här, Digitalisering, literacy och multimodalitet

Så här skriver en lärare om boken:

”Den lyfter fördelarna och möjligheterna med digitaliseringen, samtidigt som den inte sopar under mattan med att det finns problem och svårigheter med det digitala arbetet. Den inspirerade mig även till att ytterligare tänka på hur multimodalitet kan användas som en ännu större resurs i mitt eget klassrum och jag längtar efter att utveckla detta, i samarbete med mina elever.”

utdrag ur Isabella Karlssons recension som var publicerad i Svenskläraren nr 2 2018