9789144117362

Denna bok handlar om digitaliseringens betydelse för undervisningen. Vad innebär digitaliseringen i skolan? Hur kan den bli en del av elevernas literacyutveckling? Och vad kan de ökade möjligheterna att uttrycka sig multimodalt betyda för elevernas lärande och lärarens undervisning? Det är några av de frågor som diskuteras. Konkreta undervisningssituationer, utifrån ämnena svenska och historia på gymnasiet, blir utgångspunkt för resonemang och kopplas samman med teorier kring mänsklig kommunikation, lärande och undervisning.

Digitalisering, literacy och multimodalitet vänder sig till en bred grupp av lärare och lärarstudenter med intresse för digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Ett smakprov finns att läsa här, Digitalisering, literacy och multimodalitet