Under åren 2012-2015 drev jag, tillsammans med en styrgrupp, projektet Furutorp goes digital, finansierat av Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Under läsåret 2014-2015 drev jag, tillsammans med en styrgrupp, projektet Forskningscirklar för inkludering och delaktighet, finansierat av Specialpedagogiska skolmyndigheten.