Vi är fyra lärare som tillsammans arbetat med att ta fram lärarmaterial till antologin Jag ska börja skolan. Materialet är gratis att använda och finns att hämta på förlagets hemsida, Lärarhandledning.

Jag ska börja skolan lärarmaterial